AboutGiới Thiệu


Personal Cá Nhân

Full NameHọ Tên

Võ Quốc Huy

E-Mail

VQH.cmd@gmail.com

CountryQuốc Gia

Việt Nam, Hồ Chí MinhVietnam, Ho Chi Minh

Passion FieldsĐam Mê

AbstractTrừu Tượng , SpaceKhông Gian , ScienceKhoa Học , A.IA.I , MusicÂm Nhạc , NatureThiên Nhiên , Wild AnimalsĐộng Vật

Services & Specialize Dịch Vụ & Chuyên Môn

- Front-End

- WordPress

- Web Design

- Logo, Brand // - Logo, Thương Hiệu

My Ability Khả Năng của Tôi

- Retina

- Responsive

- Hand Code // - Code tay

- Optimize Code, SEO, Image Size- Tối ưu Mã, SEO, Hình ảnh

- Code Carefully- Code cẩn thận, tỉ mỉ

- Supported all Browser- Hỗ trợ hầu hết tất cả trình duyệt

(IE10+, Edge, Safari, Firefox, Chrome...)

- Customer and Technical support- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng

Tech Skills Kỹ Năng

HTML
HTML
CSS
CSS
Plain JavaScript
Plain JavaScript
TypeScript
TypeScript
TypeScript
jQuery
jQuery
jQuery
Vue.js
Vue.js
Pug
Pug
Pug
SASS
SASS
PHP
PHP
PHP
Python
Python
WordPress
WordPress
WooCommerce
WooCommerce
WooCommerce
Django
Django
Django
Wagtail
Wagtail
Wagtail
MySQL
MySQL
MySQL
JSON, API, Data
JSON, API, Data
JSON, API, Data
Gulp
Gulp
Hosting
Hosting
Hosting
SEO
SEO
Dialogflow
Dialogflow
Dialogflow
Photoshop
Photoshop
Photoshop
Illustrator
Illustrator
Illustrator
Premiere
Premiere
Premiere
After Effect
After Effect
After Effect